Pielęgnacja i wycinka drzew

Pielęgnowanie i usuwanie drzew, instalowanie wiązań, sadzenie, dokumentacja i wiele innych

Doświadczenie

Doświadczenie w pracy z drzewem zdobywaliśmy na przestrzeni wielu lat. Wiedzę teoretyczną zdobytą na studiach leśnych uzupełnialiśmy sukcesywnie dzięki praktykom zagranicznym i współpracy z wieloma firmami drzewnymi, między innymi w Forest City Tree Protection Co., Madison Tree Care & Landscaping Inc.

Technika

Prace wykonujemy z wykorzystaniem technik arborystycznych (użycie sprzętu wspinaczkowego, przystosowanego do pracy na drzewach). Techniki te pozwalają na wykonywanie oferowanych usług w warunkach ekstremalnie trudnych, takich jak: cmentarze, parki lub zwarta zabudowa. Posiadany sprzęt i doświadczenie pozwalają nam uniknąć zniszczeń i uszkodzeń obiektów (budynków, nagrobków, etc.).

Certyfikaty

Legitymujemy się międzynarodowymi certyfikatami: European Treeworker – EAC Certificate, The National Arborist Association Certificate of Completion (Basic and Advanced), Tree Care Industry Association Certificate of Completion (Crewleader).

Posiadamy ubezpieczenie i ponosimy pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody.

Specjalizujemy się w pielęgnacji i ścince drzew. Prace prowadzimy zgodnie z najnowszymi zaleceniami dendrologicznymi. Zabiegi pielęgnacyjne wykonujemy bez stosowania technik inwazyjnych (kolce, drzewołazy). Zatrudniamy wyłącznie certyfikowanych arborystów posiadających aktualne kwalifikacje. Przypominamy, że tylko profesjonalista wie co ściąć, a co najważniejsze, czego nie ścinać. Posiadamy doświadczenie w pielęgnacji drzew pomnikowych i drzew na terenach zabytkowych.

Pogotowie Drzewne to ekspert w usunięciach drzew rosnących w zwartej zabudowie lub w kontakcie z infrastrukturą miejską. W zależności od potrzeb oraz wymagań klientów jesteśmy w stanie usunąć drzewo przy użyciu bądź bez pomocy sprzętu ciężkiego (dźwig, podnośnik koszowy). Doświadczenie w stosowaniu inżynierii technik linowych pozwala nam na usunięcie każdego drzewa, bez użycia ciężkiego sprzętu, chroniąc otoczenie od zniszczeń (cmentarze, ogrody).

Pamiętajmy, że zaniedbane drzewa są niebezpieczne! Martwa gałąź może stanowić zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz powodować zniszczenia mienia. Pogotowie Drzewne nie tylko usunie Twoje chore drzewo, lecz przede wszystkim podejmie próbę jego ratowania.
To ważne dla bezpieczeństwa Twego i Twojej rodziny oraz Twojego mienia żeby usługę tę wykonała profesjonalna, bezpieczna i wiarygodna firma.

Fachowa diagnoza i skuteczne leczenie 24h/dobę!
Wycena GRATIS!

Zobacz nas w pracy

Nasze usługi

Pielęgnowanie drzew

Zabiegi pielęgnacyjne polegające na kształtowaniu korony drzewa należy rozpocząć jak najwcześniej. Drzewa w wieku od kilku do kilkunastu lat to najbardziej plastyczny materiał pozwalający na dużą ingerencję w przyszłą formę drzewa, przy jednoczesnym zminimalizowaniu stresu jaki dotyka roślinę w wyniku dokonanych cięć. Im starsze drzewo, tym trudniej uniknąć ran o większej średnicy, które zwiększają szansę na rozwój chorób. Zbytnie zmniejszenie masy zielonej powoduje uaktywnienie uśpionych pąków i zmasowany rozwój tzw. wilczych pędów, co może na stałe oszpecić wygląd drzewa. Nie wszystkie drzewa jednakowo dobrze znoszą przycinanie, nie wszystkie można przycinać w ciągu całego roku. Należy pamiętać, że prawidłowe pielęgnowanie drzew jest sumą wiedzy z zakresu dendrologii i arborystyki oraz doświadczenia, a nie biegłością w posługiwaniu się piłą mechaniczną. Oferta Pogotowia Drzewnego w zakresie pielęgnowania drzew obejmuje:

 • ocenę kondycji drzewa i dobór prawidłowych zabiegów pielęgnacyjnych
 • cięcia standardowe (usunięcie gałęzi martwych, połamanych, krzyżujących)
 • cięcia korekcyjne (prześwietlenie korony, odciążenie konarów, poprawa statyki)
 • cięcia techniczne (odsunięcie od dachów, budynków, dróg, etc.)
 • cięcia estetyczne (poprawiające wygląd drzew)

Podczas zabiegów pielęgnacyjnych zawsze staramy się zachować naturalny pokrój drzewa, a do poprawy estetyki wysyłamy naszych najlepszych „Artystów”.

Szanujemy Twoje drzewa.

Usuwanie drzew (wycinka drzew)

Ścinka drzew rosnących w kontakcie z zabudowaniami bądź inną wartościową infrastrukturą jest zadaniem trudnym, wymagającym odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia i sprzętu. Pogotowie Drzewne spełnia warunki bezpiecznego i sprawnego wykonania takiej usługi. Nasza specjalizacja to:

 • ścinanie drzew w bardzo trudnych warunkach bez możliwości zastosowania
  sprzętu ciężkiego
 • ścinanie drzew z użyciem sprzętu ciężkiego (dźwig, podnośnik koszowy)
 • usuwanie wiatrołomów i drzew zawieszonych

W celu przybliżenia zakresu możliwej trudności prac zapraszamy do galerii zdjęć.

Instalowanie wiązań

Poprawa bezpieczeństwa i parametrów statyki drzewa nie zawsze musi oznaczać usunięcie zdrowych gałęzi czy wręcz całych konarów. Pamiętajmy, że podczas pielęgnacji drzew usunięcie za dużej części masy zielonej jest szkodliwe, a każda rana osłabia roślinę. W przypadku rozłożystych, wielopniowych drzew w celu poprawy bezpieczeństwa i statyki drzewa stosuje się więc wiązania (system wiązań) pomiędzy jego konarami.
Pogotowie Drzewne zapewnia:

 • prawidłowy dobór rodzaju wiązania do istniejących warunków i potrzeb
 • instalację wiązań elastycznych
 • instalację wiązań statycznych
Sadzenie

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, iż z pozoru prosta czynność jaką jest sadzenie i przesadzanie roślin wymaga dużego doświadczenia. Podczas jej wykonywania, od momentu doboru materiału aż do pełnego przyjęcia się sadzonki można popełnić wiele błędów. Skutkują one niezadowoleniem i stratami materialnymi. Mając powyższe na uwadze Pogotowie Drzewne oferuje:

 • dobór odpowiednich gatunków drzew i krzewów do istniejących warunków
 • poprawne sadzenie młodych drzew i krzewów
 • przesadzenia drzew i krzewów rosnących

Roczna gwarancja przyjęcia się sadzonek. Sprawdzone źródło materiału.

Dokumentacja
 • sporządzanie opinii i ekspertyz dendrologicznych
 • inwentaryzacja terenów zielonych
 • projektowanie i wykonanie nasadzeń
 • aranżacja ogrodów i terenów zieleni
Inne usługi

W ramach prowadzonej działalności Pogotowie Drzewne świadczy ponadto następujące usługi:

 • oczyszczanie drzew z pasożytów (jemioła)
 • zbiór materiału nasiennego z drzew stojących
 • zrębkowanie gałęzi
 • szkolenia z zakresu obsługi i posługiwania się pilarką spalinową
 • sporządzanie opinii i ekspertyz dendrologicznych
 • inwentaryzacja terenów zielonych
 • prace wysokościowe
 • konsultacje

Zapraszamy do kontaktu

Pogotowie Drzewne, 19-110 Goniądz, ul. Wojska Polskiego 29, NIP: 546-120-06-04
nr rachunku: MultiBank 51 1140 2017 0000 4402 0903 3244
e-mail: info@pogotowiedrzewne.pl

Podlaskie

Robert Kraszewski
tel. +48 663 703 710
ul. Wojska Polskiego 29
19-110 Goniądz

Podlaskie

Paweł Krawczykiewicz
tel. +48 605 304 880
ul. Dębowa 33/1
05-825 Grodzisk Mazowiecki